BB’ (en – ne)

ENGLISH

The artists of grOEp are delighted to invite you to celebrate together our one year anniversary and to present you our upcoming projects.

We’ve chosen to share this moment with you at -La maison de l’Europe-, ‘cause we’re eager to tell you more about our actual BB’ project, an investigation of an in Europe; Berlin, Brussels, Bucharest, Bristol, Bergen, Bratislava. Loads of cities to explore, but even more artists, thinkers, cultural and social entrepreneurs to encounter that will help us to redefine a new idea of Europe; about its borders, its people, their engagement, their landscapes, their communication…

NEDERLANDS

De kunstenaars van grOEp hebben het plezier u uit te nodigen om samen ons één-jarig bestaan te vieren en onze aankomente projecten te presenteren.

We hebben gekozen om dit te doen in -la Maison de l’Europe-, omdat we graag ons project BB’ willen toelichten. Een onderzoek naar en in Europa ; Berlijn, Brussel, Bukarest, Bristol, Bergen, Bratislava. Veel steden met zo veel meer kunstenaars, denkers, cultureel en maatschappelijk geëngageerden die we zullen ontmoeten om samen tot een nieuw inzicht van Europa te komen. Een inzicht in haar grenzen, haar mensen, hun betrokkenheid, hun landschappen, hun talen…